บาคาร่าออนไลน์ เว็บบาคาร่า การเติบโตของธุรกิจคาสิโนในมาเก๊าอย่างต่อเนื่อง

บาคาร่าออนไลน์
บาคาร่าออนไลน์ สถิติของรัฐบาลมาเก๊าเปิดเผยว่า มาเก๊ามีรายรับจากธุรกิจคาสิโนในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 2.43 หมื่นล้านปาตาคา1 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22.3 แต่ยังน้อยกว่าเดือนมกราคม ซึ่งมีรายรับจำนวน 2.5 หมื่นล้านปาตาคา ซึ่งคาดว่าอาจเป็นเพราะเดือนมกราคมมีวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ทำให้มาเก๊ามีนักท่องเที่ยวถึง 2.46 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 18.6 โดยร้อยละ 60 ของนักท่องเที่ยวมาจากจีน ทั้งนี้ รายรับจากธุรกิจคาสิโนในปี 2554 มีจำนวน 2.68 แสนล้านปาตาคา เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 42 โดยรายรับส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเช่นกัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนจะยังเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญของธุรกิจคาสิโนในมาเก๊า บาคาร่าออนไลน์ แต่อัตราการเติบโตอาจลดลง
เว็บบาคาร่า ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์อีกว่า รายรับจากธุรกิจคาสิโนในมาเก๊าจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้อัตราการเติบโตจะลดลง เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเติบโตของธุรกิจคาสิโนอยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว ด้านนาย Teng Yee Tan นักวิเคราะห์จาก CIMB Securities ในฮ่องกง ให้ความเห็นว่า การที่รายรับในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ลดลงจากเดือนมกราคม 2555 ไม่ได้แสดงถึงแนวโน้มด้านลบของธุรกิจคาสิโนในมาเก๊า เนื่องจากรายรับมีจำนวนใกล้เคียงกับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้(2.35-2.45 หมื่นล้านปาตาคา) นอกจากนี้ เดือนกุมภาพันธ์ยังมีระยะเวลาสั้นกว่าเดือนมกราคม และไม่ได้มีวันหยุดยาวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ CIMB Securities ในฮ่องกงคาดการณ์ว่า เว็บบาคาร่า มาเก๊าจะมีรายรับจากธุรกิจคาสิโนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ในปี 2555